FITNESS CENTER SCHILDE

Algemene Voorwaarden

 
 
Door lid te zijn van Fitness Center Schilde en gebruik te maken van onze accommodatie, ongeacht de frequentie, aanvaard je automatisch het clubreglement.
 
Alle abonnementen zijn strikt persoonlijk.
 
Het jaarabonnement ’12 maanden’ vooruitbetaald geeft recht op 4 weken vakantie. De einddatum van deze abonnementsformule wordt derhalve 4 weken opgeschoven.
 
Onderbrekingen vanwege ziekte of ongeval worden alleen toegekend op basis van een doktersattest.
 
Bij domicilie gelden de volgende opzeggingsregels:
 
Na het verstrijken van je contract, wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor onbepaalde duur (zie ondertekend contract). Vanaf dat moment kan je te allen tijde de overeenkomst beëindigen via email of een aangetekend schrijven, mits het respecteren van een opzegtermijn van één maand. 
 
Alle abonnementsovereenkomsten lopen door al naar gelang het type en duur waarvoor werd ingeschreven. Ook wanneer je tijdelijk of langdurig de lessen niet bijwoont of geen gebruik maakt van de accommodatie.
 
De 20 beurtenkaarten zijn 12 maanden geldig.
 
Eventuele afwijkingen kunnen enkel door de zaakvoerder toegestaan worden. 

Een groepsles kan geannuleerd worden indien er zich minder dan 3 leden hebben ingeschreven.
 
Alle diensten en producten zijn contant te betalen. Er wordt geen krediet verleend. Uitzonderingen kunnen eventueel, indien nodig, enkel toegestaan worden door het aanvaarden van een voorschot bij het inschrijven of hernieuwen van niet gedomicilieerde abonnementen of beurtenkaarten. 
 
Fitness Center Schilde beschikt over lockers om je kleding en spullen in op te bergen. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele beschadigingen, verlies of diefstal.
 
Mocht dit nodig geacht worden in het belang van de club of in het belang van andere leden, behouden wij ons steeds het recht voor om een lid dat zich niet gedraagt conform onze clubethiek, de verdere toegang tot onze club te ontzeggen. In zulk geval zal een lopende domiciliëring onmiddellijk gestopt worden. Bij contant betaalde abonnementen zal het saldotegoed aan het betreffende lid vergoedt worden. 
 
Jongeren kunnen bij ons sporten als zij aan alle onderstaande criteria voldoen:
* Minimale lichaamslengte: 140 cm
* Betalend lid zijn
* Indien jonger dan 12 jaar: vergezeld van een ouder/voogd
* De training van andere leden niet verstoren

 

HuisregelsAlle toestellen en attributen dienen met respect behandeld te worden.

Attributen terugleggen op de vaste plek.

Apparatuur na gebruik reinigen.

Heb respect voor je medesporter.

Gebruik van een handdoekje in de trainingsruimten is verplicht.

Gebruik van een handdoekje in de sauna is verplicht.

Gelieve je af te drogen in het natte gedeelte van de douches.

Het is niet toegestaan eigen drank mee te brengen.

Lockers worden aan het eind van de dag geopend, zorg dus dat je alles mee hebt.

Houd je aan de sluitingstijd, zowel uit respect voor het personeel als voor controles op de wet ‘openingsuren’.

Verbaal en/of lichamelijk geweld worden niet getolereerd.

Dieren zijn niet toegestaan.
 

GET YOUR BODY IN SHAPE! GET MOTIVATED
Just Believe It.

- FITNESS CENTER SCHILDE -

Designed by MDG Promotions bvba / Hosted by Server-Colocate.com